PromocjeDodatkowa zniżka w ubezpieczeniu OC i AC, nawet do 20%, za jednoczesne ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego.


Ubezpieczenie na życie już od 106 zł / rok, z sumą ubezpieczenia 101 tys. zł.


Atrakcyjne pakiety komunikacyjne:
* dla samochodów do 5 lat
* dealerskie
* dla taksówkarzy..............................
Oferta dla Firm


- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 
- ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym – Cargo
 
- odpowiedzialność cywilna spedytora , przewoźnika
 
 
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia    działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
 
- ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych
 
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia
 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 
- ubezpieczenie ryzyk budowlano- montażowych,
 
- ubezpieczenie eksponatów wystawowych
 
- ubezpieczenia podróżne
 
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 
- ubezpieczenia finasowe: wadialne, itp.
 
- grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie