PromocjeDodatkowa zniżka w ubezpieczeniu OC i AC, nawet do 20%, za jednoczesne ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego.


Ubezpieczenie na życie już od 106 zł / rok, z sumą ubezpieczenia 101 tys. zł.


Atrakcyjne pakiety komunikacyjne:
* dla samochodów do 5 lat
* dealerskie
* dla taksówkarzy..............................
Porady

Jeżeli sprzedałeś samochód pamiętaj !

- w ciągu 30 dni od dnia zakupu samochodu musisz zawiadomić wydział komunikacyjny oraz zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu.

Najlepiej dostarczyć do swojej agencji ubezpieczeniowej umowę sprzedaży samochodu, poświadczoną przez wydział komunikacji.
Powiadomienie zakładu ubezpieczeń leży w interesie sprzedającego pojazd, ponieważ towarzystwo będzie rejestrować zaistniałe szkody od dnia sprzedaży na konto nowonabywcy pojazdu.
Należy też pamiętać ,że osoba sprzedająca i kupująca pojazd ponoszą wobec zakładu ubezpieczeń odpowiedzialność solidarną za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i danych nabywcy.

Jeżeli kupiłeś samochód pamiętaj !

- w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu musisz zarejestrować umowę w Urzędzie Skarbowym.

- w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu musisz zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji.

- w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu musisz podjąć decyzję, czy przepisujesz polisę na siebie i na Ciebie przechodzi obowiązek zapłacenia drugiej raty składki / jeżeli polisa jest płacona ratalnie /, a także obowiązek wypowiedzenia umowy na dzień przed jej końcem / jeżeli podejmiesz decyzję o zmianie Towarzystwa /.
Jeżeli nie wypowiesz umowy w ciągu 30 dni od kupna pojazdu polisa przechodzi na Ciebię.
Trzeba wtedy zgłosić się do odpowiedniego Towarzystwa aby dokonać stosownej adnotacji.
Wypowiedzenie musi być dostarczone do Towarzystwa najpóźniej 1 dzień przed końcem polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą listem poleconym trzeba przewidzieć kilkudniowy okres dostarczenia przesyłki.


Zawarcie umowy OC

Posiadacz pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu / gdy kupuje samochód nowy /, lub w dniu zakupu, jeżeli kupuje samochód nie mający ważnego ubezpieczenia OC.

Gdy nie masz ważnej polisy OC

Zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia będziesz musiał zapłacić karę

100 euro gdy ten okres nie przekroczy 3 dni,
250 euro gdy ten okres nie przekroczy 14 dni
500 euro gdy ten okres przekroczy 14 dni.

W jakim terminie musimy zgłosić szkodę?

Pamiętaj, że z ubezpieczeń obowiązkowych komunikacyjnych ten okres to jest 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie (jednak nie dłużej niż 10 lat od chwili zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę).